18.09.2008 Ny butikk på Karlsøya.
Vi prøver med ny butikk på Gammelskolen. Det blir et slags Samvirkelag og for å skaffe startkapital er det mange som har forplikta seg til å betale inn forskudd til "Butikken" sin konto: 4750 2093408