29.10.2008 Utviklingslagsmøte lørdag 8. november.
Møte i Utviklingslaget kl. 16.00 på Gammelskolen.
1. Referat fra arbeidsgruppene
Er det aktivitet i gruppene, skjer det noe, kan vi gjøre noe mer?
Hyttegruppa v/Steinar Blix
Kirkegruppa v/Steinar Blix
Fellesarealgruppa v/Tove
Kulturgruppa v/Hanne og Berit
2. Flytebrygga Status pr dato
3. Julebord den 29.november (Med påmelding på butikken) Festkomite
4. Eventuelt