1.12.2009 Historisk vedtak i fylkestinget!
Da er vegplanen vedtatt av et enstemmig fylkesting - med oppstart bygging av Langsundforbindelsen i 2012. Og som flere representanter sa er dette et historisk vedtak.
Les mer på fylkeskommunens sider.