2.02.2009 Møte i Utviklingslaget.
Lørdag 7. februar kl. 16.00 på Gammelskolen
Saksliste:
1) Brygga, de nye eierne orienterer om sine planer      
2) Verneplanen/verneplanarbeidet
3) Tromskrafts planer for utbygging på Vannøya og konsekvenser for Karlsøy
4) Rapport fra arbeidsgruppene
5) Orienteringssaker
a. Posttjenesten
b. Nye fergeruter
c. Kystverket: bunnkjetting
6)
  Eventuelt