4.04.2009 Langsundtunnelen rykker fram i køen!
Langsundforbindelsen ligger idag som nr 2 i prioriteringsrekkefølgen for bygging av tunneler i Troms - etter internveien i Torsken på Senja. Denne veien er anslått å koste 600 millioner og vil binde opp alle veimidler i fylket de neste 10 årene. Men nå har altså ordføreren i Torsken kommet med et innspill som medfører at kostnadene kan bli halvert og at Langsund-forbindelsen kan komme mye tidligere enn frykta. Les NRK-oppslaget.