8.05.2010 Fagdager på Karlsøya 27. og 28. mai
Arbeidsgruppe som skal lage forslaget til verneplan for Karlsøya inviterer til fagdager på øya. Gruppa har invitert fagfolk innenfor forskjellige felt til å holde foredrag og det blir befaringer/turer rundt øya. Alle er invitert til å være med på hele eller deler av dette. OBS! Påmelding til lunsj og/eller middag! Les mer her.