13.10.2010 Møte i utviklingslaget lørdag 16. oktober
kl. 16.00 på Gammelskolen
Saker:
1) Stedsutvikling
2) Kirkegruppa orienterer
3) Søppelhåndtering
4) Eventuelt