29.01.2011 Problemer med nettet
Nordix melder at en traktor har tatt med seg deler av fiberkabelen som går mellom Hansnes og Skattøra. Det arbeides med å få hengt opp en ny kabel. I tillegg jobbes det med å få kjørt opp ny fiberdataswich til masta på Skattøra. Scootertrase er under utarbeidelse, men det er ikke enkelt på grunn av de store snømengdene. Det er ukjent når feilen vil være rettet.