1.03.2011 Reguleringsplanen vedtatt av kommunestyret.
Reguleringsplanen for Brygge-området på Karlsøya er nå enstemmig vedtatt av kommunestyret i Karlsøy.