13.03.2011 Årsmøte i Utviklingslaget 21. april
Frist for levering av saker til årsmøtet er 31. mars. Epost til tpau-h@online.no eller i postkassen til Karlsøya Utviklingslag, postboks 2, 9138 Karlsøy.