01.04.2011 Kommunen med 10.000 i støtte til enkeltmannslister!

Fristen for innlevering av lister til høstens valg var i går, og i Karlsøy er det de kjente listene fra tidligere valg som går igjen.
Men det som kommunen har vært altfor dårlig å informere om er den helt nye muligheten til å stille enkeltmannslister. Det er faktisk ingen som har meldt sin interesse til å bruke denne spennende muligheten som er en viktig del av regjeringens demokratireform.
For at demokratiet skal fungere er det selvfølgelig viktig at så mange som mulig deltar! Men vi vet at terskelen er høy: mange føler at de må melde seg inn i et parti og gjerne være med på langtekkelige møter, lese stabler med papirer og sette seg inn en masse kjedelige saker.
Det er her den nye demokratireformen tar tak: har du sterke meininger om kommunens politikk har du nå anledning til å melde inn ei enkeltmannsliste til valget.
Ei enkeltmannsliste er ganske enkelt ei valgliste der det står bare ett navn, og det er navnet til den som melder inn lista.
Ingen enkeltmannslister er altså meldt inn innen fristen, og det er liten tvil om at informasjonen om denne muligheten har vært altfor dårlig fra kommunens side!
Karlsøy kommune har derfor bestemt å forlenge fristen med en dag og for å stimulere til økt oppslutning om denne fine reformen av valgsystemet, har man samtidig bestemt at alle som melder inn enkeltmannsliste i løpet av dagen får 10.000 kroner til å drive valgkamp for.
Meld inn lista di til rådmannen eller til omstillingsleder Per Tesdal i løpet av dagen!