5.05.2011 Utviklingslaget
Utviklingslaget melder at det planlagte møtet med Opplysningsvesenets fond den 12. mai er avlyst.
Men lørdag 14.mai er det da ordinært møte i Utviklingslaget med følgende saker: 1. Godkjenning av årsregnskapet, 2. Ryddeaksjonen/ metallavfall, 3. Eventuelt.

Årsmeldinga fra Utviklingslaget finner du her
Referat fra årsmøtet finner du her.