Referat møte i Karlsøya utviklingslag fredag 11. mars


Tilstede: Tove, Stein, Svein Egil, May, Therese, Gille, Sissel, Emil, Stine, Per, Steinar, Unn-Tove, Nils Joakim, Mona, Acmed, Daniel, Berit.

Orientering:

12. mai kommer representanter fra Opplysningsvesenets Fond til øya for å legge frem sine videre planer her. Vi er litt spente på presentasjonen og oppfordrer alle som har interesse av dette om å møte opp. Sted: ” GAMMELSKOLEN”