Referat fra styremøte i Karlsøya Utviklingslag

Tid: søndag 13. mars 2011 På Gammelskolen

Til stede: Egil Hansen, Steinar Karlsen, Therese Løvli Karlsen, Berit Paulsen, Tove P. Hansen, Svein Egil Haugen

Sak 1) Årsmøte 2010

Tove lager utkast til årsberetning, sendet til Berit og Unn-Tove som gir tilbakemelding for endelig skrives.

Terese sluttfører regnskap og får det revidert til årsmøtet.

Til gjennomføring av selve årsmøtet torsdag 21. April tar alle i styret med noe til kaffeserveringa.

Sak 2) Lyssetting av kirka.

Det er et ønske om å lyssette kirka over litt lenger tid enn adventa og selve jula.

Vi skal søke kommunen om å dekke merutgifter til strøm for lyssetting i november og januar og regner med at desember går som tidligere.

Sak 3) Veivedlikehold

Veiene blir stadig verre på øya. Det er søkt om veivedlikehold flere år på rad uten at det har skjedd noe.

Men vi må bare fortsette å søke, og sender derfor på nytt søknad til kommunen.

Sak 4) Samarbeid med Opplysningsvesenets Fond

12. mai i år kommer Frode Petersbakken fra OVF til Karlsøy.

Tove kontakter OVF for å forberede møtet


Sak. 5. Kommunens reguleringsplan

Utviklingslaget arrangerer møte lø. 26. Mars for å drøfte og utarbeide svar på høringsutkastet.

Terese tar ansvar for å arrangere møtet, mens Svein Egil tar ansvar for selve høringen.

Sak 6. Om bruk av nettstedet karlsoy.com

Utviklingslaget skal bli mer aktiv når det gjelder å legge ut referat fra møtene sine

Sak 7. Postgangen

Utviklingslaget skal henvende seg til postvesenet og få til samarbeid om bedre løsning på postgangen til øya.

Referent

Tove.