Velkommen til Karlsøyas heimeside! Karlsøya har gitt navnet til kommunen.
Her kan du utforske øya og lese mer om øyas historie og om menneskene som bor der.

Karlsøya i nyere tid.
En flora fra Karlsøya.
Filmen om Karlsøya - og musikken fra filmen.
Om Alfred Eriksen og de første sosialistene på Stortinget.
Omvisning på Karlsøya.
Synvis Glinn Nordin - et lite billedgalleri.
Karlsøy skoles sider.

Tilbake til Karlsøysidene
Send kommentarer og tips - eller bare en hilsen!

sveinegil@karlsoy.com