Det finnes en gammel sang om °ya. Teksten til
"Carls°visen", finner du her.
Tilbake til teksten om Karls°ya.
eller til Karls°yfilmen.