Snøhvitoljen til Valen!

01.04.02 Petroleumskomiteen som ble oppnevnt i siste formannskap har arbeidet raskt og effektivt. Med Thor Tøllefsen som leder måtte man forvente at det kunne gå litt fort i svingene, men det er likevel overraskende når man allerede, sammen med Vannakonsernet, har tatt kontakt med og fått positive signaler fra Olje-og energidepartemenetet når det gjelder ilandføring av olje fra Snøhvit-feltet til Kristoffervalen på Vannøya.

Som vi vet har Vannakonsernet hatt problemer bl.a. fordi fiskeleveransene har sviktet. Man forventer at dette er et problem som vil forsterkes raskt framover, av mange grunner, og Vanna går nå til det relativt drastiske skritt å dreie konsernets fokus over på den andre ressursen som skjuler seg i dypet utenfor kysten vår: nemlig oljen. Dette bekreftes i en artikkel i den største fiskeriavisa i Portugal: "Expresso". Tanken er åpenbart, uten at noen fra konsernet vil bekrefte det, å selge seg ned til et minimum innenfor fiskeri for på den måten å reise kapital til å bli en viktig aktør innenfor oljeforedling, som alle nå forventer vil "ta av" i Nord-Norge.

Kommunens petroleumskomité har altså allerede gitt klarsignal til at det kommunale industriområdet i Valen kan omdisponeres til dette formålet og konsernet skal ha klare planer om hvordan klippfisktørkeriet, industriområdet og kaianlegget skal brukes og bygges videre ut til oljeformål i framtida.

Planene har altså så langt blitt meget godt mottatt i Departementet og kommunestyret vil allerede i neste uke bli innkalt til et ekstraordinært møte for å ta stilling til prosjektet. Bl.a. vil det være snakk om forskottering av prosjekteringsmidler på ca 25 millioner fra kommunen. Hvor disse pengene kan hentes fra er i dag uklart men i lys av forventet 2500 - 3000 arbeidsplasser, er dette for småpenger å regne, sier folk i Vannakonsernet og kommunen.