Stille påske i Karlsøy også.

02.04.02 Lensmannen melder om ei rolig påskefeiring også i Karlsøy. Ingen ulykker, innbrudd eller alvorlige trafikkhendelser. Det eneste er en bilist uten førerkort som ble stanset i forbindelse med påsketrafikken.
Ellers har man mistanker om at det skjer en viss ulovlig skuterkjøring, men det er vanskelig å gripe "synderne" på fersk gjerning.