Avfallsplanen på høring.

02.04.02 Den kommunale avfallsplanen er nå lagt ut til offentlig ettersyn med frist 30. april.
Det går fram av den at hytteeiere skal betale halv renovasjonsavgift. De får da utlevert nøkkel til en låst container der søppelet skal leveres. Det framgår ikke av planen hvor denne eller disse containere skal plasseres. karlsoy.com antar at det vil ha en avgjørende betydning for mange abonnenter om de eventuelt må ta søppelnettet sitt med på bussen eller ferga for å få levert på lovlig måte.....