Komiteen for kommunikasjon, utdanning og trivsel!

05.04.02 Formannskapet opprettet i siste møte fire komiteer som skal arbeide på hver sine områder og legge fram forslag til kommunens framtidige satsing i et minimum 12 års perspektiv.
Undertegnede er leder for "Komiteen for kommunikasjon, utdanning og trivsel" - navnet skjemmer ingen....
I alle fall: tanken er at det muligens ikke er arbeidsplasser i tradisjonell betydning som er avgjørende for framtidig bosetting i kommunen. Dersom man virkelig VIL bo i Karlsøy, vil det i framtida finnes muligheter for å skaffe seg utkomme på veldig mange forskjellige vis - mange av dem har vi ikke fantasi til å forestille oss i dag. "Komiteen for trivsel" skal se på de strukturene og kommunale tilbudene som er avgjørende for om folk vil bo i kommunen:

Kommunikasjoner (veier, ferger, datakabler osv)
Boligbygging (tilrettelegging av boligfelt, avgifter, servicenivå osv)
Oppvekstvilkår (skole-, barnehagetilbud, fritidstilbud osv)
Utdanningstilbud (tilrettelegging for å delta i den alminnelige kompetansehevinga i samfunnet....)
Kulturliv (kulturskole, foreninger, idrett, "uteliv", aktivitetstilbud osv)
Identitetsbygging (det e her vi høre tel?)
Framtidsutsikter (forutsigbarhet med hensyn til vilkårene for bosettinga - skolestruktur, arbeid, kommunikasjoner osv)
Levestandard (skattefordeler, avgiftslettelser, osv)
Livsstandard (tilgjengelighet til uberørt natur etc...)
Hva forlanger vi for å ville bo i kommunen for framtida?
Hva og hvordan skal vi planlegge og prioritere i et langt perspektiv?
Denne lista er på langt nær ferdig.....

"Trivsel-komiteen" vil ha sitt første møte i løpet av april og det hadde vært strålende med innspill fra folk!
Hva syns du kommunen burde satse på?
Skriv hva du syns, og gjerne navn og epostadresse i feltet ved siden av her - feltet utvider seg etter hvert som du skriver -:) Trykk på Send og det havner i epostkassa mi.
Hvis noen ber om det, legger jeg gjerne innlegg ut her på karlsoy.com            Svein-Egil


Det kommer opp en bekreftelse etter at du har trykt send. Da er meldinga sendt så lukk bare det vinduet, så er du tilbake på denne sida igjen. Ikke trykk send mange ganger med samme tekst....