Ordføreren: "Fiskeriministerens forslag er en alvorlig trussel mot bosettinga!"

05.04.02 Ordfører Hanny Ditlefsen sier til karlsoy.com at fiskeriminister Ludvigsens utspill mot de minste fiskerne og båtene kan få alvorlige konsekvenser for vår kommune. Forslaget rammer den gruppa som tar ut minst fisk fra før, og samler fisket på færre båter og folk.
Karlsøy er en typisk kystkommune med mange små båter og kombinasjonsdrift. Bosettinga er bygd på å kunne utnytte de ressursene som finnes og veksle mellom fiske og andre inntektskilder etter sesongen. Dette er ei tilpassing som går tilbake så langt det har bodd folk her, og er selve grunnlaget for at det bor folk i bygdene på øyene omkring. Fiskeriministerens utspill vil ødelegge denne tilpassingen og være med på å øke fraflyttingen fra kystkommunene.