Årsmøtet i Karlsøy AP sterkt ut mot fiskeriministeren.

06.04.02 Karlsøy Arbeiderparti har på årsmøtet i dag vedtatt en uttalelse om regjeringas fiskeripolitikk der det bl.a. heter: "Karlsøy AP er meget bekymret over den fiskeripolitikken som den sittende regjering legger opp til, og som etter vår mening vil frata tradisjonelle fiskerirettigheter til distriktsbefolkningen langs kysten. En gjennomføring av fiskeriministerens forslag til endringer i deltakerloven vil innen oversiktelig fremtid legge fiskeribygdene øde."

Les hele uttalelsen.