Ja til distriktskommisjon

10.04.02 SVs stortingsrepresentant Inge Ryan fra Nord-Trøndelag får støtte fra regjeringen i kravet om å opprette en egen distriktskommisjon.
– Distrikts-Norge avfolkes, og nå må vi gjøre noe annet enn å snakke om å beholde bosettinga i distriktene, sier Ryan.
Statsminister Kjell Magne Bondevik var positiv til Ryans forslag da han svarte på interpellasjonen i Stortinget i formiddag. Bondevik mente det var grunnlag for en slik kommisjon på bakgrunn av det arbeidet som det såkalte ekspertutvalget allerede er i gang med.
Inge Ryan har ei liste på 70 punkter med forslag til ulike virkemidler for mer livskraft i distrikts-Norge. Første punkt er innføring av maksimalgrense på reisetid for skolebarn, et krav som går rett inn i vår egen skolenedleggings-debatt!
Les mer:
Krever ny distriktspolitikk (Nationen)
Bondevik-ja til distriktskommisjon (Kommunal Rapport)
Bondevik positiv til ny kommisjon (NRK)
SV møter Bondevik til distriktsduell (SV)
Det er samtidig et annet lite lysglimt i ei melding i Nationen om at det kan være håp for de kommunale næringsfondene: Lars Sponheim går langt i å antyde at regjeringen vil gjeninnføre de kommunale næringsfondene. – Første anledning er revidert nasjonalbudsjett, vi får vente å se, sier han.