Hanne stiller ut i Oslo og Bodø.

11.04.02 Karlsøykunstneren Hanne Nilsen reiser i dag til Oslo der hun deltar med tre tegninger på Tegneforbundets vårutstilling. 76 kunstnerer er representert og utstillinga varer fra 13. april til 15. mai.
 Samtidig deltar hun med 17 akvareller på kollektivutstilling i Galleri Nordaførr i Bodø. Denne utstillingen åpner også 13. april og varer ut måneden.