Dalveien på Nordeidet.

12.04.02 Foto: Elisabeth Johansen

Fra
Nordeidet Bygdeforening
9132 Stakkvik
Nordeidet 12/4-02


Som følge av at Karlsøy Kommune har lagt ned "Dalveien" på Nordeidet , som ligger på Reinøya , med øyeblikkelig virkning, har Nordeidet Bygdeforening forlangt et møte med kommunen for å redegjøre for vedtaket, samt prøve å komme til en minnelig løsning med bygda om denne veien.

I den forbindelse ønsker vi en representant fra hvert parti til å være med på møtet, slik at vi kan få et innblikk i hvilken formening dere har til denne saken.

Møtet blir avholdt på Gammelskolen på Nordeidet :
MANDAG 22 APRIL KL:15:30
Med ordføreren i spissen, ønsker vi en representant fra ditt parti
HJERTELIG VELKOMMEN !

Svar ønskes!

Dette er saken i korte trekk:

SAK NR 0047/02 DALVEIEN

Dalveien er en kommunal vei som starter nede ved fylkesvei 301
og ca 2 km opp dalen til Tverrlihaugen.
På denne strekningen er det 2 fastboende husstander, og en del hytter og sommerhus
Veien brukes og av bønder som har jorder der, samt alle de som har skogteig der oppe.

Våren 2001 fikk vi 3 nye sambygdinger, samt at nr 4 er tilkommet i året 02.
Denne familien flyttet opp til dalen og overtok et familiebruk ,i tillegg til at de kjøpte en eiendom med fjøs nede på Nordeidet.

De hadde som mål å drive økologisk jordbruk, men har nå gitt opp dette ,da
Kommunen i vinter først ikke ville vedkjenne seg veien for deretter å legge den ned med øyeblikkelig virkning, da det viste seg at den var kommunal.
Slik står saken i dag, og vi retter da spørsmål til kommunen :
HVA NÅ?????
Hvem skal eie veien, og hvem skal bære utgiftene?
Det finnes over 30 grunneiere som blir involvert hvis det blir snakk om privatisering ,
og vi klarer ikke å se for oss hvordan dette skal gå for seg.
Når en slik vei blir lagt ned skal den sperres med bom, og vi lurer da på hvordan det skal fungere i praksis.
Hvordan skal vi da komme til jordene våre, og hvordan skal de offentlige interessene ivaretaes? (kommunale tjenester. Slamtømming osv.)

Vi frykter bygdekrangel hvis veien blir privatisert, og synes det er forferdelig at de ny sambygdingene
skal imøtesees med slike problemer.
De trenger blant annet veien til skolebarna sine.
Det er vel ikke slik Kommunen skal ønske nye borgere til kommunen velkommen eller?????????

Hensikten med møtet er for oss ,å komme frem til ei minnelig løsning alle her i bygda kan leve med.
Med Hilsen
Nordeidet Bygdeforening
V/ Elisabeth Johansen
( Sekr.)