Menighetsrådet med sterk kritikk av barnesida.

14.04.02 Menighetsrådet er i sitt siste møte sterkt kritisk til språkbruken på Barnesida i det siste Menighetsbladet. Både redaktøren og undertegnede, som er ansvarlig for å ha latt ungene slippe til, får gjennomgå. Redaktøren blir pålagt å foreta en strengere "kontrollesning", eller sensur. Og Menighetsrådet mener at språkbruken ikke har noe i en skoleklasse å gjøre.

karlsoy.com har fått vite at det spesielt er "Alle barna"-vitsene Menighetsrådet har reagert på. Dette er en sjanger som kan være relativt tøff i billedbruken, og det er tydelig at det unger syns er morsomt ikke faller i smak hos alle gamle damer. Men så var vel heller ikke Barnesiden laget for å falle i smak hos dem?

Vedtaket i Menighetsrådet
Her kan du sniklese Barnesida - hvis du tåler barnehumor :-) og har installert Acrobat Reader