vil ha direkte valg på ordfører

16.04.02 Et forslag om direkte valg av ordfører i Karlsøy er sendt ut på høring til de politiske partiene med svarfrist 15. mai.

Karlsøy SV har behandla saken på medlemsmøtet i kveld og går inn for at kommunen søker om å gjennomføre direkte ordførervalg ved valget om ett og et halvt år. Et viktig argument for dette, er å unngå de uverdige og pinlige forestillingene vi har sett i kommunen vår ved valget sist og ved valget i 91, der nyvalgte kommunestyre-representanter under ordførervalget har skiftet parti og ordførerkandidat bare få dager etter at de har blitt valgt inn i kommunestyret.
Dersom ordføreren velges direkte, slipper vi disse merkverdighetene og folk kan stemme fritt på ordfører for seg og på det partiet de foretrekker for seg.