Bygdeforeninga på Nordeidet vil overta gammelskolen


17
.04.02 Gammelskolen på Nordeidet eies av Karlsøy kommune, men Nordeidet bygdeforening har fått disponere den fritt.
Dette er en uheldig situasjon hvis uhellet skulle være ute, og skolen i verste fall skulle brenne ned.
Hvem sitt ansvar blir det da?
Selv om Bygdeforeninga betaler forsikringen, vil pengene tilfalle Karlsøy kommune som står som eiere.
Derfor har Bygdeforeningen gjort en henvendelse til Kommunen for å få overta den fullt og helt.
Bygda og Båtforeningen bruker skolen til forskjellige arrangement, og den er et samlingspunkt for oss
.
Vi har bedt Kommunen se på saken, og ta den opp til vurdering, slik at vi kan få et svar i forbindelse med det møtet vi skal ha med dem ang. Dalveien nå i april.


Tekst og bilde: Elisabeth Johansen og Johnny Eliassen