Konfirmanthelg på Karlsøya.


20.04.02
16 av årets konfirmanter fra kommunen tilbrakte denne helga på Karlsøya. Her overnattet de på skolen og var først og fremst opptatt med å forberede gudstjenesten på søndag. Det blei en litt utradisjonell gudstjeneste med litt annerledes musikk og måte å gjøre det på. Forbønndelen der alle fikk komme fram med en lapp der de hadde skrevet hva de helst ville be for, var kanskje spesielt tankevekkende. Men også prekenen, som hadde form som en dialog mellom to konfirmanter og presten, var ny og frisk.

Konfirmanter fra Vannøya, Ringvassøya og Reinøya var altså samlet for første gang.