Konfirmanter fra Karlsøy deltok på bispevigsling.

22.04.02 Da prost Per Oskar Kjølaas ble vigslet til biskop den 10. mars 2002 i Tromsø, var det mange flere enn kongen som var invitert og til stede. Som representanter for  blant annet årets konfirmanter i Nord-Hålogaland Bispedømme var det også gått ut invitasjon til 7 konfirmanter i Karlsøy!
(Var vi ikke heldige). 6 av disse tok turen og var med på hele arrangementet som foregikk i Tromsø domkirke og Gyllenborghallen. Tilbakemeldingen fra dem er: 

"Dette ble et stort minne for livet".
På bildet ser vi f.v. Ina Løvvold, Vannareid, Iris Larsen, Vannvåg, Biskop Per Oskar Kjølaas, Katrine Strand, Hansnes, Marte Berg Johansen, Skogsfjord og Trond Kjetil Hansen, Grunnfjord. (Ikke til stede på fotoet: Anneli Cecilie Pettersen, Skogsfjord.)

Tekst: Kjellaug Isaksen
Foto: Kjell Y. Riise