Jussprofessor: Inndraging av ølbevilgning var ulovlig
Erstatningskrav på 6 millioner overfor kommunen?

28.04.02 I april 2000 vedtok kommunestyret å inndra salgsbevilgningen for øl til Prima Mat. Begrunnelsen var at Prima ikke overhold åpningstidsbestemmelsene og holdt åpent på søndag. Sterke protester fra Prima og anker til kommunestyret og fylkesmannen, førte ikke fram og i mer enn 2 år har nå Prima Mat, eller ICA SparMat som butikken nå heter, ikke fått selge øl.

Professor dr. jur. Jan Fridthjof Bernt ved Juridisk fakultet i Bergen har nå vurdert lovligheten av dette vedtaket og han konkluderer bl.a. med at:
"Vedtaket om å inndra salgsbevillingen til Prima Mat var uten hjemmel i Alkoholloven og følgelig ulovlig og ugyldig. Om det legges til grunn at hjemmel for inndragning forelå, var de feil som ble begått under saksbehandlingen så grove at kommunestyrets vedtak om dette må anses som ugyldig."

Stein-Roar Larsen sier til karlsoy.com at Karlsøy kommune nå øyeblikkelig må åpne for ølsalget. Etter hvert vil det bli et spørsmål om erstatning fra kommunen. Larsen antyder at kravet kan komme opp i 6 millioner kroner i erstatning for tapte inntekter i løpet av disse to årene.

Skulle Prima Mat / ICA SparMat få gjennomslag i retten for et krav i denne størrelsesorden, vil det være et betydelig innhogg i kommunebudsjettet i Karlsøy kommune.

Les om saken i nyhetsarkivet for april 2000