SPAR Ringvassøy med egne nettsider

30.04.02 Her presenteres personalet med bilder og historia til butikken: "Spar Ringvassøy drives av Jostein Stefanussen. Vi ligger på Hansnes i Karlsøy kommune, ca 1 times kjøretur fra Tromsø. De første opplysninger jeg kan finne om handel på Hansnes er fra 1863. Olais Tiller var mannen som startet opp med handel og gård. Han bygde på samme plass hvor Spar nå ligger. Det ble drevet med handel frem til ca 1950, og i 1974 ble butikken vi nå holder til i bygd." Og så videre.

Se nærmere på sidene til SPAR Ringvassøy.