Rekordunderskudd for Vannakonsernet.

14.08.02 Vanna har et underskudd på 191,4 millioner i 2001, ifølge "Nordlys". Mye av dette underskuddet skriver seg fra virksomheten i Portugal. I tillegg kommer store lagre, fallende priser og sterk norsk krone.