Karlsøy med i "Midt i Norden"

24.08.02 Formannskapet vedtok i et ekstraordinært telefonmøte i går at Karlsøy kommune går inn som medlem i Midt i Norden pr. 1. sept. 2002. Samtidig ble det bevilget 60.000 i innmeldingsavgift.

"Midt i Norden" er en organisasjon som er etablert for å gi distriktskommuner bedre tilgang på kurs og utdanninger ved å ta i bruk ny teknologi, spesielt videokonferanse. Formannskapets vedtak innebærer etablering av et videokonferansestudio i folkebiblioteket på Hansnes. Stakkvik og Karlsøy har slikt utstyr som brukes i forbindelse med et samarbeidsprosjekt mellom skolene. Etter hvert er planen å etablere et studio på Vannøya også.