Dåfjorden dør

27.08.02 VG har i dag et helsides oppslag om at notvaskeriet i Dåfjord forurenser i en slik grad at fjorden er i ferd med å dø. Det er utslippene av giftig kobberstoff som er problemet. Lokalbefolkninga fortviler mens SFT har utarbeidet forskrifter for slike vaskeanlegg som trer i kraft tidligst i 2005. Da vil notvaskeriene bli pålagt renseanlegg med null utslipp. I mellomtida går vaskevannet rett ut i havet.