NRKTroms skriver i dag:

28.08.02  Fylkeslegen i Troms behandler også en annen klage mot samme lege. Dersom Fylkeslegen gir klagerne medhold, og det samme skjer hos Statens helsetilsyn, kan legen miste sin autorisasjon. Les oppslaget i NRKTroms.