Elendig beredskap mot oljekatastrofer

04.12.02 For oss i Karlsøy var JonR-ulykka en viktig tankevekker. Den viste hvor sårbare vi er og hvor dårlig beredskap som finnes mot slike ulykker. Ingen ting er blitt bedre på de to årene som er gått. Karlsøy SV vedtok på årsmøtet i går en uttalelse der det uttrykkes sterk kritikk og bekymring over situasjonen:
"Forurensningskatastrofen i Spania aktualiserer igjen problemet med den manglende beredskapen mot slike katastrofer langs vår egen kyst. Etter JonRs forlis i kommunen vår for to år siden, ble det klart at det må opprettes en kystovervåkingstjeneste og en beredskap som kan hindre havari pga av skip kommer ut av kurs eller får motorstopp.
Dette er ikke blitt fulgt opp fra sentrale myndigheters side. Til tross for den økende transporten av olje på store skip langs kysten vår, er overvåkinga av kysten på et lavmål og slepebåtberedskapen elendig. Dersom en av oljetankerne som jevnlig passerer Karlsøy på vei fra Murmansk med 150.000 tonn olje skulle komme ut av kurs, er det ikke sikkert at det vil bli oppdaget før den braser inn i fjæresteinene i Karlsøy. Og nærmeste slepebåt som eventuelt kan hindre den i å reke i land ved et maskinhavari, er stasjonert i Lødingen.
Det som skjer nå i Spania er en katastrofe for naturen, menneskene og økonomien i området. Og ifølge admiral Einar Skorgen, tidligere øverstkommanderende i Nord-Norge, er det ikke et spørsmål om en ulykke med potensielt like ødeleggende virkninger vil skje her - det er et spørsmål om når!
Karlsøy SV forlanger at regjeringa nå viser at den tar disse truslene på alvor og så raskt som mulig får på plass kystovervåkningssentralen og sørger for nødvendig slepebåtberedskap."

Les også Bellonas artikler om emnet.