0,9 million til ICA SparMat!
11.12.02 Kommunestyret vedtok i dag å inngå forlik med ICA SparMat i ølbevilgningssaken som har versert i nærmere 3 år. Forliket innebærer at kommunen må betale 725.000 kroner pluss saksomkostninger til butikken og at den får tilbake ølbevilgningen med øyeblikkelig virkning.
Ordføreren bestemte at denne saken skulle være lukket og vi har derfor ikke lov til å si noe om hvilke grunner kommunestyret hadde til å bruke en så stor sum for å oppnå forlik med ICA. Det vi likevel kan si er at dette vedtaket innebærer en fullstendig innrømmelse av at kommunestyrets vedtak om å frata ICA SparMat bevilgningen, var ulovlig.

Ordfører Hanny Ditlefsen lukket saken - så vi kan ikke skrive noe om hva hun eller noen andre i kommunestyret sa under behandlinga av denne saken.... Kommunens advokat Svein Wikstrøm hadde også klare meninger og råd om hva kommunestyret burde gjøre - men vi er altså avskåret fra å referere hva hans råd til kommunestyret var...

Tidligere oppslag om denne saken:
28.04.02 Jussprofessor: Inndraging av ølbevilgning var ulovlig.