Landbruksplan for Karlsøy
15.12.02 I oktober ble jordbruket i kommunen satt på dagsorden da bl.a. fylkeslandbrukssjef Morten Furunes var til stede i kommunestyret. Arbeidsgruppa som skal lage et forslag til landbruksplan er nå klar. Kommunestyret valgte Kay-Morten Bull fra Grunnfjord, Svein-Egil Haugen fra Karlsøy, Elisabeth Johansen fra Nordeidet, Vigdis Solli fra Skogsfjordvatn og Lillian Molund fra Vannareid til å gjøre dette arbeidet.
Landbruket utgjør enda nesten 60 årsverk i kommunen. Sammenlagt blir dette en stor arbeidsplass. Legger vi i tillegg inn at det i mange tilfelle er landbruksarbeidet som gjør at folk vil bo her framfor i mer bynære strøk, er det klart at det har blitt stemoderlig behandla i kommunal sammenheng. Lite eller ingen ting er gjort fra kommunalt hold for å stimulere eller støtte landbruket i kommunen.
Det er å håpe at planarbeidet kan sette i gang ei bevisstgjøring om landbrukets betydning for bosettinga i kommunen utenfor Hansnesområdet og at dette igjen vil lede til tiltak for å styrke og stimulere landbruket hos oss.