Næringslån til kjøp av "Sjøblomst"
18.12.02 Formannskapet ga i dag lån fra næringsfondet på til sammen 260.000 til delfinansiering av kjøpet av "Sjøblomst". Det er Jan Olsen, Vannareid, og Stein-Viggo Nilsen, Lanesøyra som sammen overtar båten.

Foto fra saksframlegget