Effektivitet eller demokrati...
20.12.02 "Effektive velferdstjenester til befolkningen er viktigere enn hvor kommunegrensene går." skriver Nordlys i dagens lederartikkel. Og tar til orde for at kommunene nå må vurdere sammenslåinger som svar på den pressa kommuneøkonomien.
Men er nå kommunene kun bedrifter som skal produsere best og billigst mulige tjenester til innbyggerne?
Ideen om demokrati og folkestyre er altså nå blitt så gammeldags og sær at det er mulig å skrive en lederartikkel om kommuneøkonomi  i landsdelens største avis, uten at det i ei bisetning engang blir reflektert over konsekvensene for lokaldemokratiet. Legg ned og slå sammen - kanskje det holder med 3 kommuner i Troms med kommunesenter i Harstad, Finnsnes og Tromsø? Eller 4 da, siden Skjervøy nå er blitt by :-)? Eller bare en, med Tromsø da selvfølgelig som kommunesenter!
Hvorfor ikke like godt legge ned alle kommunene og la staten overta hele ruklet? Så kan Stortinget styre ved hjelp av byråkratiet i departementene i Oslo og private firma som helt sikkert klarer både å få kjørt unna søpla og drive skoler og sykehjem for en billig penge. Og det uten at vi trenger å bruke verken penger eller tid på lokalpolitikere og folkestyre. Folkets eneste oppgave blir å konsumere - og ellers stemme ved Stortingsvalgene hvert fjerde år.
Demokratiet er helt sikkert ikke den billigste og mest "effektive" styreformen,  og det er klart at vi ikke har råd til sånn luksus, ikke sant?