Feil ved vannverket på Karlsøy

7.07.02 På grunn av feil ved UV anlegget i pumpehuset kjøres anlegget nå uten rensing. Det er tatt vannprøver og det er ingen helserisiko ved å drikke vannet. Vi håper at renseanlegget vil være i vanlig drift innen torsdag.
Har du spørsmål kontakter du Jens Petter Grimsgaard på tlf. 77748767