Likevel festival på Karlsøy?

05.06.02 Arrangørene av "På Karlsøy i Troms-festivalen" har vært veldig i tvil om det ville være forsvarlig å ha festival i år. Det altfor store arbeidspresset og det faktum at fjorårets festival gikk med et dundrende underskudd, har gjort at det har vært lite fristende å starte arbeidet i år.
Men etter kontakt med Attac Tromsø kan det nå se ut til at det likevel blir et arrangement i samarbeid med dem. Festivalen vil få en enda mer politisk profil. Det har aldri vært meningen at Karlsøyfestivalen skulle dreie seg om øl og rock, og et samarbeid med Attac vil forsterke det samfunnsengasjerte aspektet ved festivalen.
Alt er enda ikke i boks, blant annet er arrangørene avhengig av frivillige for å klare den praktiske gjennomføringa av dette, men det ser altså ut til at det går mot festival helga 9. - 11. august.