Stort flertall for direkte ordførervalg

19.06.02 Avstemminga her på karlsoy.com om direkte ordførervalg ga et klart flertall for, slik figuren ovenfor viser. I morgen behandler kommunestyret saken og avgjør om det skal sendes en søknad om å få holde direktevalg i Karlsøy.
Men selv om en slik søknad blir sendt, er det langt fra sikkert at Kommunaldepartementet godtar den. Kommunal Rapport skriver at : "Ved neste valg utvides ordningen til å omfatte 20 nye kommuner. Men denne gangen ønsker departementet at det helst er kommuner med over 7.000 innbyggere."