Stabilt folketall i kommunen

19.06.02 Folketallet fordelt på skolekretsene har utvikla seg slik:

 
Skolekrets 1.1.2001 1.1.2002 Som vi ser er det en klar tendens til sentralisering innen kommunen.

Hansnesområdet vokser relativt kraftig, og har nå vesentlig større innbyggertall enn hele Vannøya.

Vannareid 452 446
Vannvåg 531 521
Karlsøya 69 66
Rebbenes 51 48
Stakkvik 263 261
Hansnes 984 1017
Skogsfjordvatn 115 105
I alt i kommunen 2465 2464