Boligfelt i Stakkvika

26.06.02
Kommunen vil kjøpe areal til 5 boligtomter i Stakkvika. Bakgrunnen er at det ikke finnes ledige tomter igjen der og, som det står i saksframlegget til kommunestyret: "Fiskebruket i Stakkvik har fått nye eiere, det er snakk om en god del nye arbeidsplasser, noe som forsterker behovet for flere boligtomter." Disse tomtene vil koste 65 - 70.000 pr tomt. Kommunestyret var i siste møte opptatt av å legge til rette for at folk skal kunne etablere seg på Reinøya. De eneste kritiske røstene var representanter fra Senterpartiet på Vannareid som ville at kommunen ikke skulle kjøpe arealet før det var underskrevet bindende kontrakter med tomtekjøpere.