Gamle kirkebøker på Internett

05.05.02 Dag Erik Salsten har lagt ut 12 kirkebøker fra Tromsø og Karlsøy. Han skriver på sidene at "datagrunnlaget er hentet fra filer som lå på Werner Lockertsen's PC ved hans bortgang i Tromsø 25. september 1995. Mitt arbeidet har bestått i å tilrettelegge filene for Internett."
Du finner døpte i Karlsøy kirke i perioden fra 1763 til 1822.