Brannsyn i kommunen

06.05.02 Brannvesenet i Tromsø kommer på brannsyn til flere bedrifter og institusjoner i kommunen i slutten av måneden. Utenom Sengskroken kapell (bildet) gjelder det bl.a. Vanna as, Vifra, Torsvågbruket og Burøysundbruket. Også skolen på Karlsøya, kirka og forsamlingshuset Valhall i Vannvåg får besøk av Tromsø Brannvesen.