Bredbånd også i distriktene

08.05.02 Regjeringer fra både Arbeiderpartiet og Sentrum/Høyre har i lang tid lovt bredbåndutbygging også i distriktene. Men alle vil overlate utbygginga til det private markedet - noe som betyr at vi i dag ligger langt bak f.eks. vår nabo Sverige når det gjelder bredbåndsdekning.

I forbindelse med revidert budsjett la Senterpartiet og SV fram et forslag i Stortinget om at utbygging av bredbånd i statlig regi i utkantene skal legges fram som en egen sak i Stortinget. Forslaget fikk flertall med støtte fra AP og FRP og det betyr at vi kan håpe på at stortingsflertallet i løpet av året vil pålegge regjeringa å bygge ut bredbånd også til Karlsøy.