Direkte valg av ordfører?

12.05.02 Et høringsnotat om direkte valg av ordfører er sendt til de politiske partiene i kommunen. Dersom kommunestyret vedtar det, blir det sendt en søknad om å få gjennomføre at ordføreren i Karlsøy velges direkte av velgerne ved neste kommunevalg.
Så langt har Karlsøy Arbeiderparti uttalt seg negativt til dette, mens Karlsøy SV går inn for å søke om å få gjennomføre direktevalg av ordfører. Hva syns du?

Direkte ordførervalg?
Bør ordføreren velges direkte?
Ja
Nei
Jeg er usikker

Resultat til nå
Create a FREE Alxnet Web Poll